• TENTO MĚSÍC JSOU NA PROGRAMU VÝZVY DVĚ! NEPŘEHLÉDNĚTE I DRUHÉ ZADÁNÍ!
 • VÝZVA 11 : NEVERENDING
 • TYP VÝZVY: fyzická, psychická
 • PRO KOHO: Maximálně 5 členů
 • PROSTŘEDÍ: Outdoor
 • MATERIÁL: Nic
 • ČASOVÁ NÁROČNOST: 12 hodin
 • ZADÁNÍ:
 • A tentokrát to není Apríl! Dvanáctihodinový (tedy téměř nekončný) běh!
 • Vyberte si ve svém okolí nějaký pěkný okruh vhodný k běhání a kempování. Minimální délka okruhu je 100 m, maximální necháme na vás, můžete si zvolit taktiku, jakou chcete. Pokud si chcete běhání ztížit kopečky, je to také jen a jen vaše věc!
 • Poběžíte štafetu. Střídat se můžete jakkoliv chcete – nezáleží na pořadí, nezáleží na počtu uběhnutých koleček, nezáleží na tom, jestli se budete střídat jenom dva nebo všech pět. Jediná podmínka je, že vždy musíte doběhnout celý okruh až k vámi určenému začátku.
 • Je nám také jedno, jestli poběžíte přes den nebo v noci, ale musí to být 12 hodin v kuse, bez přestávky.
 • Výsledkem této výzvy bude celková uběhnutá vzdálenost
 • TERMÍN ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ: 30. 6. 2015 na roverske.klani@gmail.com
 • ZADÁNÍ V PDF KE STAŽENÍ: vyzva11.pdf


 • VÝZVA 12 : PRAK
 • TYP VÝZVY: Týmová, akční
 • PRO KOHO: 5 členů týmu
 • PROSTŘEDÍ: Outdoor
 • MATERIÁL: Kyblík o průměru maximálně 40 cm, fotbalový nebo volejbalový balón, duše od jízdního kola
 • ČASOVÁ NÁROČNOST: 2 minuty
 • ZADÁNÍ:
 • Dva členové týmu drží duši od jízdního kola a tvoří tak prak. Třetí člen týmu střílí pomocí praku balónem a snaží se trefit do kyblíku. Kyblík je držen čtvrtým členem týmu ve vzdálenosti minimálně pěti metrů od praku. Člen držící kyblík se může pohybovat a snažit se balón chytit, nesmí však překročit hranici (viz nákres). Pátý člen týmu může sbírat netrefený balón, tedy se může pohybovat kdekoliv. Balón smíte používat pouze jeden (nelze si zkracovat čas střídáním více balónů).
 • Trénovat můžete, jak dlouho chcete, ale ostrý pokus máte jen jeden. Výsledek této výzvy bude počet balónů úspěšně trefených do kyblíku za dvě minuty.
 • TERMÍN ODEVZDÁNÍ VÝSLEDKŮ: 30. 6. 2015 na roverske.klani@gmail.com
 • ZADÁNÍ V PDF KE STAŽENÍ: vyzva12.pdf